Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Informácie o spoločnosti JOPI ČS, s.r.o.

Profil

JOPI ČS, s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Makove. Predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie vlastnej siete čerpacích staníc, na územi Slovenskej republiky. Patrí medzi prosperujúce firmy, ktorá okrem trhovej expanzie neustále zvyšuje kvalitu ponúkaných služieb.

História

  • 2007 - založenie firmy CD-Petrol spol. s r.o.
  • 2015 - zmena spoločníkov vo firme CD-Petrol spol. s r.o.
  • do roku 2016 firma prevádzkovala jednu čerpacie stanicu
  • máj 2016 - zmena názvu firmy na JOPI ČS, s.r.o.
  • jún 2016 - firma prevzala 6 čerpacích staníc a 3 benkalory od firiem JOPI TRADE spol. s r.o. a ATIS and JOPI
  • august 2016 - nová čerpacia stanica v Spišskom Podhradí
  • december 2016 - pribudla ďalšia čerpacia stanica v Piešťanoch

Politika kvality

Spoločnosť neustále pracuje na tom, aby úroveň ponúkaných služieb bola adekvátna služieb konkurenčnách čerpacích staníc, a aby prekonala očakávania zákazníkov.

Vízia a ciele spoločnosti

Cieľom spoločnosti JOPI ČS s.r.o. je udržať si stabilnú pozíciu a ponúknuť adekvátnu alternatívu na trhu PHM, rozširovať sieť čerpacích staníc JOPI a zvýšiť úroveň ponúkaných služieb.


JOPI ČS - Čerpacie stanice JOPI
JOPI OIL - Veľkoobchod a distribúcia PHM
JOPI TRADE - Daňový sklad PHM
Referenčná cena pre partnerov s palivovými kartami